Color Media

MarketingZačiatok
i

Začiatok

Ak sa viacerých ľudí opýtate, čo je to marketing, ich odpoveďou budú rôznorodé definície. Peter Drucker, jeden z najvýznamnejších priekopníkov manažmentu na margo dôležitosti marketingu povedal

:„Pretože cieľom podnikania je získať a udržať si zákazníkov, podnikanie má dve základné funkcie – marketing a inováciu. Základnou funkciou marketingu je prilákať a udržať si zákazníka ako svoj hlavný prospech.“

Z uvedeného citátu vyplýva, že marketing zohráva jednu z kľúčových úloh pre úspešné podnikanie, nakoľko sa zaoberá získavaním a udržaním si zákazníkov. Zároveň však zahŕňa myšlienku, že účelom marketingu nie je snaha získať každého zákazníka za každú cenu. Realitou zostáva, že je omnoho drahšie získať nových zákazníkov ako udržať si už existujúcich. Skutočná cena, ktorú zaplatíme za získanie si nového zákazníka býva až 6-krát vyššia ako cena za udržanie si pôvodného.

Definícia marketingu, ktorú budeme používať my, je nasledovná:Marketing je proces plánovania a vykonávania koncepcie, ceny, propagovania, a distribúcie myšlienok, tovaru a služieb s cieľom uskutočniť výmenu, ktorá plnohodnotne uspokojuje potreby zákazníka.Článok pokračuje pod reklamouSkôr ako sa pustíte do čítania tejto sekcie, mali by ste uvažovať o týchto otázkach:

Logo Settings

  • Aký tovar a služby pravidelne nakupujete?
  • Ako sa dozviete o tomto tovare a službách?
  • Ako sa rozhodujete, ktoré tovary a služby sú pre Vás tie pravé?
  • Čo ovplyvňuje Vaše rozhodnutie kúpiť si tieto tovary a služby?
  • Ako sa rozhodujete, ktorú značku daného tovaru alebo služby si kúpite?
  • Na základe čoho si opätovne kupujete daný tovar alebo službu?
  • Prečo sa rozhodnete už si viac nekúpiť daný tovar alebo službu?

Uvedené otázky ste schopní zodpovedať vzhľadom na to, čo nakupujete. Podobné otázky si budú klásť ľudia, ktorí by chceli nakupovať u vás. Marketing vám umožní pochopiť, prečo by si ľudia mohli kúpiť váš tovar a čo môžete urobiť pre to, aby ľudia váš tovar naďalej kupovali. Alebo ešte lepšie, aby si u vás kupovali častejšie a vo väčšom množstve.

Köpa zolpidem online i Sverige med snabb leverans.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec

pelvic floor exercises for premature ejaculation finasteride and low sex drive pharmacy rx one reviews best male enhancement supplement reviews cause of erectile dysfunction average size of penis saltpeter erectile dysfunction cialis description of pills sexual health quiz printable where to buy over the counter for mens ed pills what is the difference between rapaflo and flomax penis enlargement typical results best male sexual enhancers vigrx plus vs viril x black ant ed pills for sale information on jacked up male enhancement pills online medicine purchase drugs that increase sexual desire how to enlarge your peni naturally at home happy wheels male enhancement how to increase size of panis pills to make penis biggee what is a little dick does taking gormone pills make your penis shrink getting your dick bigger spartagen xt versus rail male enhancement surgery for micropenis bottle pack male enhancement testosterone replacement therapy increase penis size in an adult male 1 foot long penis best increase penis size pot and male enhancement pills new healthy male testosterone increase medicine how can i get free male enhancement pills what to do when he loses sex drive manerect male enhancement 64 pills 100mg massage small penis penatropin male enhancement reviews doctor oz ed pills male enhancement cream in saudi arabia natural vivid penis growth penile implants cost yk11 penis growth dnd4e penis enlargement potion superman ed pills how to make a penis enlargement device cold water penis growth water fasting sex drive top penis enlargement 2015 male sex drive how to remove progentra before and after photos why does working out make my sex drive high domestic abuse victims sex drive how does rhe depo shot efdect the sex drive does masturbation affect your sex drive how to increase sex drive in your husband biggest male pornstars stop erectile dysfunction without drugs