Video_

Cenník_

Od čoho závisí cena:

Keďže každé video je iné nedá sa presne určiť jeho cena. Až po prvom konzultovaní Vaších požiadaviek sa dá približne určiť cena poprípade nám povedať Váš rozpočet a my vám navrhneme čo sa dá zrealizovať v rámci Vášho rozpočtu.

 

Predpríprava:

  • Tvorba scénaru
  • Prehliadka lokácií
  • Shotlist
  • Casting

 

Produkcia:

  • Prenájom lokácií alebo priestorov
  • Použitá technika
  • Štáb
  • Doba natáčania
  • Herci a makeup

 

Strih:

  • Výber záberov
  • Hrubý strih a výber hudby
  • Štylizovanie a úprava farieb
  • Grafické práce
  • Licencie na použitý kontent
  • Voiceover
  • Úprava pripomienok a export finalného videa

 

Je veľa variant a dajú sa kombinovať rôzne.

 

Napríklad sa dá natočiť:

 

Jednoduché krátke video

   • Interview
   • Predstavenie firmy
   • Informačné video

Rozsiahlejšie video

   • Výrobný proces
   • Svadba
   • Stužková

Propagačné video

  • 0:30-1:30 min reklama
  • Videoklip
  • Recenzia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec

pelvic floor exercises for premature ejaculation finasteride and low sex drive pharmacy rx one reviews best male enhancement supplement reviews cause of erectile dysfunction average size of penis saltpeter erectile dysfunction cialis description of pills sexual health quiz printable where to buy over the counter for mens ed pills what is the difference between rapaflo and flomax penis enlargement typical results best male sexual enhancers vigrx plus vs viril x black ant ed pills for sale information on jacked up male enhancement pills online medicine purchase drugs that increase sexual desire how to enlarge your peni naturally at home happy wheels male enhancement how to increase size of panis pills to make penis biggee what is a little dick does taking gormone pills make your penis shrink getting your dick bigger spartagen xt versus rail male enhancement surgery for micropenis bottle pack male enhancement testosterone replacement therapy increase penis size in an adult male 1 foot long penis best increase penis size pot and male enhancement pills new healthy male testosterone increase medicine how can i get free male enhancement pills what to do when he loses sex drive manerect male enhancement 64 pills 100mg massage small penis penatropin male enhancement reviews doctor oz ed pills male enhancement cream in saudi arabia natural vivid penis growth penile implants cost yk11 penis growth dnd4e penis enlargement potion superman ed pills how to make a penis enlargement device cold water penis growth water fasting sex drive top penis enlargement 2015 male sex drive how to remove progentra before and after photos why does working out make my sex drive high domestic abuse victims sex drive how does rhe depo shot efdect the sex drive does masturbation affect your sex drive how to increase sex drive in your husband biggest male pornstars stop erectile dysfunction without drugs